UFEMAT
Wybierz grupę

Aktualności

 • Krótka prezentacja Funadacji POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI.

  Fundacja Pomyśl o Przyszłości od lat podejmuje oraz wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Swój cel realizuje głównie poprzez propagowanie wiedzy na temat gospodarki i mechanizmów wolnorynkowych oraz budowania kapitału społecznego w naszym kraju.  

  Fundacja pragnie, aby Polacy byli nie tylko mieszkańcami kraju, ale aktywnie uczestniczyli w życiu wspólnoty ekonomicznej jaką jest Państwo. Chcemy zmieniać świadomość i docierać do wszystkich środowisk społecznych. Z tego względu podejmujemy wiele inicjatyw służących rozwojowi naszego kraju. Jednym z działań jest opracowanie raportu ,,Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się razy więcej niż u Nas”. Raport Fundacji jest efektem doświadczeń prezesów polskich firm, pracy wielu wolontariuszy, oraz zaangażowaniu  ludzi dobrej woli. Intencją powstania raportu jest zwrócenie uwagi na istotne kwestie służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Niezależnie od sympatii politycznych chcemy, aby Polacy byli świadomymi uczestnikami życia społecznego i znali mechanizmy gospodarki wolnorynkowej. Dzisiaj szczególnie zależy nam na budowaniu kapitału społecznego wśród wszystkich grup społecznych w Polsce.

 • Zebranie Zarządu UFEMAT w Brukseli.

  W dniu 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie UFEMAT w Brukseli, odbędzie się poszerzone zebranie Zarządu. Jednym z gównych tematów będzie skierowanie do Komisji Europejskiej monitu o przeprowadzenie analizy przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przez firmy. PFB ma dużo zgłoszeń łamania przyjętych zasad przez wielkie korporacje, nie liczące się z mniejszymi graczami.

 • Konferencja Fundacji POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI.

  Utworzono dnia: 2018-03-12 16:58:13

  W dniu 23 lutego 2018 odbyła się, zorganizowana przez Fundację "POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI"  konferencja pt.: Strategia rozwoju polskich firm w globalnej rzeczywistości.

  więcej
 • Dlaczego wielkie korporacje mogą łatwo łamać zasady uczciwej konkurencji?

  Utworzono dnia: 2018-03-12 16:41:20

  W dniu 07.11.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim, Dyrektorem Departamentu Spraw Europejskich Piotrem Gołębiowskim oraz Zastępcą Dyrektora Generalnego DG COMP (Departamentu ds. Konkurencji Komisji Europejskiej) Cecilio Madero Villarejo, którego zadaniem w KE jest przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję i jest on odpowiedzialny za sprawy i politykę Komisji w zakresie ochronykonkurencji.

  Głównym celem spotkania było omówienie spraw związanych z:
  - działaniami KE w zakresie realizacji polityki konkurencyjności,
  - rozpatrywaniem skarg o nadużywanie przez duże korporacje i monopolistów pozycji dominującej.

   

  więcej
 • 1479891103_vat.jpg

  Spotkanie informacyjne: VAT odwrócony w budownictwie - zmiany od 2017 roku

  Utworzono dnia: 2016-11-23 09:48:23

   Już dziś odbędzie się zorganizowane przez PFB spotkanie informacyjne nt. zmian w podatku VAT, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 roku. Zmiany są przede wszystkim istotne dla firm wykonawczych z branży budowlanej, gdyż teraz to właśnie na nich ciążyć będzie obowiązek poprawnego wystawienia faktury wg nowych wytycznych.

  więcej
poprzednia następna