UFEMAT
Wybierz grupę

Członkowie zarządu

 • Członkowie Zarządu Federacji  

  Prezes Zarządu - Roman Tarnowski OMEGA 
  Wiceprezes Zarządu - Tomasz Radziejowski ABN Profil 
  Skarbnik - Piotr Bieniek Kronmat 
  Członek Zarządu - Mariusz Marzec OMEGA PLUS
  Członek Zarządu - Dariusz Pala
  Członek Zarządu - Roger Grądzki OMEGA