UFEMAT
Wybierz grupę

Cele

 • Cele statutowe Polska Federacja Budowlana realizuje poprzez następujące programy i działania:

  1. Edukacja i certyfikacja - poprawa jakości zarządzania.  

  - pomoc we wdrażaniu systemów zarządzania jakością, 
  - certyfikacja w ramach programu „Lider wysokiej jakości w budownictwie”.

  2. Logistyka.

  Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań obniżających koszty i usprawniających zarządzanie logistyką. 
   
  3. Promocja firm.
   
  4. Konsultacje gospodarcze i prawne.
   
  5. Bezpieczny biznes - program ubezpieczeń i zabezpieczeń w biznesie. 
   
  6. Wspieranie rozwiązań prawnych dobrych dla gospodarki poprzez udział 
  w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do organów doradczych - władzy i administracji publicznej /lobbing/. 
   
  7. Kultura, rozrywka i rekreacja.