UFEMAT
Wybierz grupę

Wizja

 • Wizja Polskiej Federacji Budownictwa 
   
  Wizją, do której zmierza Polska Federacja Budownictwa, jest organizacja:
  • zrzeszająca przedstawicieli rzetelnych, działających zgodnie z prawem i zasadami etyki kupieckiej firm - produkujących i dystrybuujących materiały budowlane, prowadzących swą działalność w Polsce, 
  • aktywnie promująca działania sprzyjające podwyższaniu jakości na każdym etapie procesu: produkcji, wprowadzania na rynek oraz stosowania materiałów budowlanych,
  • nowoczesna - wykorzystująca najnowsze osiągnięcia techniki dla realizacji swych celów, 
  • mająca silną pozycję na rynku i skutecznie wpływająca na dostosowywanie przepisów prawa do oczekiwań inwestorów i firm z branży budowlanej.