UFEMAT
Wybierz grupę

Misja

 • Misja Polskiej Federacji Budownictwa

  Federacja powstała i działa po to, by wspierać swoich członków – producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

  Mając na celu dobro firm członkowskich oraz poprawę warunków prowadzenia działalności w sektorze budowlanym, realizujemy następujące cele misyjne:

  •       ochrona interesów gospodarczych członków Federacji,
  •       udzielanie członkom Federacji pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  •     promocja firm zrzeszonych w ramach stowarzyszenia,
  •       poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
  •     wspieranie korzystnych dla gospodarki rozwiązań prawnych poprzez udział w konsultacjach społecznych oraz inne formy komunikacji z władzą rządową i samorządową,
  •      promocja zasad bezpieczeństwa pracy na rynku budowlanym,
  •      porządkowanie zasad funkcjonowania rynku materiałów budowlanych w Polsce.

   

  Federacja swój wizerunek buduje poprzez aktywną, kompetentną, rzetelną i uczciwą pracę swych członków, opartą na wieloletnim doświadczeniu, wysokich kwalifikacjach zawodowych i wartościach moralnych.

  Głównymi celami funkcjonowania Federacji są:

  • ochrona interesów gospodarczych członków Federacji,
  • udzielanie członkom Federacji pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  • wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie.