UFEMAT
Wybierz grupę

O stowarzyszeniu

 • Polska Federacja Budownictwa (dawniej Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych), działa od 1 marca 2012 r. i jest organizacją wyłącznie dla elity polskiego budownictwa. Zrzesza  jedynie przedstawicieli tych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, którzy działają zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki kupieckiej. 

  Stowarzyszenie powstało z inicjatywy polskich przedsiębiorców – producentów i dystrybutorów związanych z branżą budowlaną. Mając na celu dobro firm członkowskich oraz poprawę warunków prowadzenia działalności w sektorze budowlanym

  Uporządkowanie zasad funkcjonowanie rynku materiałów budowlanych w Polsce, zmierzające do przywrócenia właściwej rentowności prowadzenia działalności w tym sektorze, jest jednym z ważniejszych celów statutowych Federacji.

  Członkowie założyciele

  W grupie 15 członków założycieli, producenci są reprezentowani przez przedstawicieli takich firm jak: ABN Profil Tomasz Radziejowski- z siedzibą w Nisku, Ahi Roofing KFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  MC-Bauchemie - Botament Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Du Pont Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Schiedel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Triochem Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, URSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zaś dystrybutorzy przez przedstawicieli firm: AxiomSp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej, Dach System Sp.j. z siedzibą w Rzeszowie, Eurodach Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,Kronmat Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, Omega Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Omega Plus Sp. z o.o.  z siedzibą  w Chełmie, Grupa Polskie Składy Budowlane SA z siedzibą w Busko-Zdroju, Seegerdach Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

   

  Członkowie zwyczajni

  Członkowie Polskiej Federacji Budowlanej uzyskują między innymi takie korzyści jak:

  - certyfikat członkowski i prawo posługiwania się logo Federacji,

  - rzeczywisty wpływ na rozwiązania prawne dotyczące budownictwa,

  - udziału w specjalistycznych szkoleniach – bezpłatny lub po preferencyjnych cenach,

  - pomoc we wdrażaniu systemu zarządzania jakością,

  - pomoc prawna – bezpłatna lub na bardzo preferencyjnych zasadach cenowych,

  - dostęp do wspólnej bazy cenników, co znacznie obniża koszty dostosowywania cen do zmian dokonywanych przez producentów,

  - bezpłatny dostęp do informacji o niesolidnych płatnikach,

  - reklamę na stronie Federacji www.pfb.org.pl oraz możliwość reklamy podczas akcji organizowanych przez Federację - na preferencyjnych warunkach,

  redukcja kosztów, poprzez wspólne korzystanie w tego samego ubezpieczyciela, jak też z innych wspólnie organizowanych przedsięwzięć,

  - możliwość: integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

   

  Składka członkowska

  Przyjęta przez Walne Zebranie Członków wysokość składki członkowskiej dla członka zwyczajnego wynosi 480 zł rocznie - 40 zł miesięcznie.

  Dla każdego nowego członka PFB składka ta przez pierwszy rok jest obniżona o 50% i wynosi 240 zł rocznie.

   

  Członkowie wspierający

  Członkowie wspierający Polskiej Federacji Budowlanej uzyskują między innymi takie korzyści jak:

  - specjalny certyfikat członkowski i prawo posługiwania się logo Federacji,

  - rzeczywisty wpływ na rozwiązania prawne dotyczące budownictwa,

  - udziału w specjalistycznych szkoleniach – bezpłatny lub po preferencyjnych cenach,

  - pomoc we wdrażaniu systemu zarządzania jakością,

  - pomoc prawna – bezpłatna lub na bardzo preferencyjnych zasadach cenowych,

  - dostęp do wspólnej bazy cenników, co znacznie obniża koszty dostosowywania cen do zmian dokonywanych przez producentów,

  - bezpłatny dostęp do informacji o niesolidnych płatnikach,

  - promocja i reklama firm (członków wspierających) na stronie www.pfb.org.pl oraz w materiałach publikowanych przez Federację. 

  - możliwość reklamy na preferencyjnych warunkach podczas akcji i kampanii społecznych organizowanych przez Federację.

  - redukcja kosztów, poprzez wspólne korzystanie w tego samego ubezpieczyciela, jak też z innych wspólnie organizowanych przedsięwzięć,

  - możliwość: integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

  - uprzywilejowany udział przedstawicieli firmy będącej członkiem wspierającym we wszelkich akcjach i działaniach realizowanych przez Federację

   

  Partnerzy Strategiczni

  W gronie członków wspierających została utworzona specjalna kategoria „Partnerów Strategicznych”.

  Wśród korzyści, jakie Partnerzy Strategiczni osiągną w zamian za finansowe wsparcie Federacji, będą miedzy innymi:

  - indywidualny certyfikat członka – partnera strategicznego i prawo posługiwania się logo Federacji,

  - rzeczywisty wpływ na rozwiązania prawne dotyczące budownictwa,

  - udziału w specjalistycznych szkoleniach – bezpłatny lub po preferencyjnych cenach,

  - pomoc we wdrażaniu systemu zarządzania jakością,

  - pomoc prawna – bezpłatna lub na bardzo preferencyjnych zasadach cenowych,

  - dostęp do wspólnej bazy cenników, co znacznie obniża koszty dostosowywania cen do zmian dokonywanych przez producentów,

  - bezpłatny dostęp do informacji o niesolidnych płatnikach,

  - redukcja kosztów, poprzez wspólne korzystanie w tego samego ubezpieczyciela, jak też z innych wspólnie organizowanych przedsięwzięć,

  - możliwość: integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

  - reklama:

  •    na wszelkich materiałach publikowanych przez Federację, oraz na papierze firmowym i na stronie internetowej www.pfb.org.pl 
  •    w siedzibie Federacji, a w przyszłości również w siedzibach oddziałów,
  • podczas wszelkich akcji i kampanii społecznych organizowanych przez Federację, 

  - bezpłatny udział osób wydelegowanych przez Partnera Strategicznego w szkoleniach organizowanych przez Federację,

  - uprzywilejowany udział przedstawicieli Partnera Strategicznego w realizowanych przez Federację, wszelkich akcjach i działaniach,

  - możliwość podejmowania przez Federację również innych przedsięwzięć, które Partnerzy Strategiczni uznają za korzystne dla siebie.

   

  Wsparcie finansowe członków wspierających dla Federacji

   

  Wysokość wsparcia finansowego w zamian za korzyści oferowane firmom -  członkom wspierającym, w tym Partnerom Strategicznym Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych, jest regulowana oddzielną umową.