UFEMAT
Wybierz grupę

Szkolenia

 • Zapytanie o szkolenia

  Mam przyjemność zwrócić się do Państwa, członków Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych z  zapytaniem w sprawie rodzaju szkoleń, którymi bylibyście Państwo zainteresowani  lub pracownicy firm, które reprezentujecie.

  Jednym z celów statutowych Federacji jest prowadzenie działalności szkoleniowej, zwiększającej kompetencje pracowników. Poszerzanie wiedzy  w interesujących branżowo tematach, rozwijanie umiejętności menadżerskich oraz w tych  dziedzinach wiedzy, które pomagają            w działalności firm, wzmocni ich rynkową konkurencyjność.

  Dysponujemy  kadrą wysokiej klasy specjalistów-szkoleniowców, gotowych do podjęcia współpracy z członkami naszej Federacji oraz z wydelegowanymi przez nich pracownikami.

  W organizacji szkoleń, pomocne byłoby wspólne określenie obszaru tematycznego .Proponujemy Państwu następujące szkolenia:

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  2. Planowanie strategiczne,
  3. Marketing
  4. Komunikacja interpersonalna,
  5. Coaching w zarządzaniu,
  6. Techniki sprzedaży,
  7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
  8 .Szkolenie techniczne dla sprzedawców.

  Mam nadzieję na poszerzenie tej oferty przez Państwa propozycje.

   


  Nasza aktualna propozycja to:

   szkolenie dla pracowników działów technicznych, takich jak:  kierowcy, magazynierzy, monterzy-serwisanci, dozorcy, pracownicy ochrony itp.

  Tytuł:

  Profesjonalny pracownik w relacjach Firma – Klient.

  CEL szkolenia:

  Uzyskać zwiększenie identyfikacji pracowników z misją i celami firmy oraz wzrost zaangażowania w pracę.

  Tematy – m.in.:

   Role pracownika w kontaktach Firma – Klient.

  Kultura w kontaktach  klientem i „społecznościami”.

  Budowanie relacji z klientem opartej na wzajemnym szacunku.

  Zachowanie w sytuacjach konfliktowych.

  Możliwości rozwoju osobistego a zatrudnienie.

  Cena:

  Cena za uczestnictwo – 130 zł ( brutto) za osobę,  a dla osób wydelegowanych przez firmy-członków PFPiDMB – 30 zł (brutto).

  Ww. cena obejmuje:

  - udział w szkoleniu,

  -materiały szkoleniowe,

  - certyfikat uczestnictwa,

  -lunch i serwis kawowy.