UFEMAT
Wybierz grupę

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Budownictwa skupia wśród swoich Członków przedstawicieli najbardziej renomowanych polskich i światowych firm z branży budowlanej. Głównym celem stowarzyszenia jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz zmiana niekorzystnych dla przedsiębiorców, przepisów prawa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi celami i działaniami, a także do kontaktu i współpracy.

Aktualności

Konferencja Fundacji POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI.

Utworzono dnia: 2018-03-12 16:58:13

W dniu 23 lutego 2018 odbyła się, zorganizowana przez Fundację "POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI"  konferencja pt.: Strategia rozwoju polskich firm w globalnej rzeczywistości.

więcej

Dlaczego wielkie korporacje mogą łatwo łamać zasady uczciwej konkurencji?

Utworzono dnia: 2018-03-12 16:41:20

W dniu 07.11.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie z Ministrem Jerzym Kwiecińskim, Dyrektorem Departamentu Spraw Europejskich Piotrem Gołębiowskim oraz Zastępcą Dyrektora Generalnego DG COMP (Departamentu ds. Konkurencji Komisji Europejskiej) Cecilio Madero Villarejo, którego zadaniem w KE jest przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję i jest on odpowiedzialny za sprawy i politykę Komisji w zakresie ochronykonkurencji.

Głównym celem spotkania było omówienie spraw związanych z:
- działaniami KE w zakresie realizacji polityki konkurencyjności,
- rozpatrywaniem skarg o nadużywanie przez duże korporacje i monopolistów pozycji dominującej.

 

więcej
wszystkie aktualności
Partnerzy
strategiczni